ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

อาคารเรียน 3 หลัง ได้แก่ อาคารเรียนหลังที่ 1 อาคารแบบ ป.1 ฉ 4 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  4  อาคารหลังที่ 2  อาคารแบบ สปช.105/29  จำนวน 4  ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ห้องคอมพิวเตอร์+ธุรการ  ห้องผู้บริหาร+ห้องพักครู  อาคารโรงฝึกงาน 1 หลังใช้เป็นโรงอาหาร มีบ้านพักครู 1 หลัง มีสนามฟุตบอล  สนามเด็กเล่น  

จํานวนห้องเรียนทั้งหมด  8  ห้องเรียน แบ่งเป็น

ชั้น อนุบาล 1- 2 = 1 : 1

ชั้น ป.1 – ป.6 = 1 : 1 :  1 : 1 : 1 : 1

 
 

ติดต่อเรา


โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 098 570 3927 
E-mail : watphoprasit2015@gmail.com
admin : Mr.Nattiwat  Sribut