ติดต่อเรา


โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 098 570 3927 
E-mail : watphoprasit2015@gmail.com
admin : Mr.Nattiwat  Sribut