Link อื่นๆ ที่น่าสนใจ

Poll

คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

 

 

โรงเรียนมีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (์NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ประจำปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

 

โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประจำปีการศึกษา 2561 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

 

 

โรงเรียนมีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (์NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ประจำปีการศึกษา 2561 

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2561

สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

  

 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ เป็นหน่วยงานในการพัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมหลักธรรม ศีล 5 เบญจธรรม หลักค่านิยม 12 ประการ
และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยเครือข่ายกล้านำคุณธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ กรมการศาสนา 

ประจำปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ เป็นโรงเรียนรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผลประเมิน มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานระดับ สูง

ประจำปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน

สถานศึกษาขนาดเล็ก ดีมาก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบามุข ประจำปีการศึกษา 2558

 

 โล่รางวัล สถานศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการรักษาศีล 5
ตามแนวทางวิถีพุทธ และปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ โครงการโรงเรียนดีมีคุณธรรม

ประจำปีการศึกษา 2559

 

โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558


"สถานสึกษาพอเพียง 2558"

::: สมาชิกเข้าใช้งาน

::: การดำเนินงาน

หน่วยงานอื่น ๆ

Who's Online

We have 20 guests and no members online

::: จำนวนผู้เยี่ยมชม

007175
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
22
32
154
6864
165
772
7175

Your IP: 44.192.94.38
2021-05-08 08:10

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Previous ◁ | ▷ Next

ติดต่อเรา


โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์
หมู่ที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทร. 098 570 3927 
E-mail : watphoprasit2015@gmail.com
admin : Mr.Nattiwat  Sribut